Saviponni

Saviponnit on tiilitehtaan vanha savenottoalue Kotkassa. Ympäröiviä peltoja alemmaksi kaivettu alue on ollut aiemmin viljelysmaana, mutta märkyyden vuoksi jäänyt pois viljelykäytöstä. Kosteikko perustetaan patoamalla vuosien 2013 ja 2014 aikana. Ohessa kuvia aloitetulta patotyömaalta lokakuussa sekä marraskuussa 2013.

Miten kosteikko rakennettiin

 

Karttapaikan linkki Saviponnin Kotiseutukosteikko -kohteelle.

Ilmakuva Saviponnin kosteikolta vuodelta 2015. Kuva: Marko Muuttola

Ilmakuva Saviponnin kosteikolta vuodelta 2015. Kuva: Marko Muuttola

Marraskuu 2013. Pengerpatojen perustamistyöt ovat valmiit kuluvalta vuodelta. Ensi kevääksi jäi vielä reunojen ja patoharjojen viimeistely / tasaaminen. Penkoille voidaan kylvää apila ja heinäseosta pinnan sitomiseksi. Kuva: Jouni Tolvanen

Marraskuu 2013. Pengerpatojen perustamistyöt ovat valmiit kuluvalta vuodelta. Ensi kevääksi jäi vielä reunojen ja patoharjojen viimeistelytyöt. Penkoille voidaan tuolloin kylvää apilaa ja heinäseosta pinnan sitomiseksi. Kuva: Jouni Tolvanen

Marraskuu 2013. Patolaitteen poistoputket on asennettu tukevasti. Rakentaessa on huomattava että pitkien tuplaputkien noste on suuri. Aaltomaisen urituksen sisällä on paljon ilmaa mikä voi vaikeuttaa asennusta veden alle. Kuivatyöt ovat aina suositeltavin rakennustapa. Kuva: Jouni Tolvanen

Marraskuu 2013. Patolaitteen poistoputket on asennettu tukevasti. Rakentaessa on huomattava että pitkien tuplaputkien noste on suuri. Aaltomaisen urituksen sisällä on paljon ilmaa mikä voi vaikeuttaa asennusta veden alle. Kuivatyöt ovat aina suositeltavin rakennustapa. Kuva: Jouni Tolvanen

Marraskuu 2013. Patolaitteeseen on asennettu vain pari lankkua, jotta settipadon urat eivät tukkeudu maa-aineksesta. Vesi nostetaan kosteikkoaltaaseen vasta penkkojen viimeistelyn ja kaivetun alueen vihertymisen jälkeen. Kuva: Jouni Tolvanen

Marraskuu 2013. Patolaitteeseen on asennettu vain pari lankkua, jotta settipadon urat eivät tukkeudu maa-aineksesta. Vesi nostetaan kosteikkoaltaaseen vasta penkkojen viimeistelyn ja kaivetun alueen vihertymisen jälkeen. Kuva: Jouni Tolvanen

Marraskuu 2013. Saviponnin mallikosteikon tulouomaa on nyt aukaista ja avarrettu. Vesi soljuu tästä syvän veden altaaseen.

Marraskuu 2013. Saviponnin mallikosteikon tulouomaa on nyt aukaista ja avarrettu. Vesi soljuu tästä syvän veden altaaseen ja edelleen matalan veden alueelle. Kuva: Jouni Tolvanen

Kosteikkoaltaan tulouoman oheen on tehty riittävän suuri syvän veden allas ottamaan kiinni kuivatusvesien mukanaan tuomia kiintoaineita. Kuva: Jouni Tolvanen

Lokakuu 2013. Kosteikkoaltaan tulouoman suulle on tehty riittävän suuri syvän veden allas ottamaan kiinni kuivatusvesien mukanaan tuomaa kiintoainetta. Kuva: Jouni Tolvanen

Veden tuloaukko tulee jättää avaraksi turhan veden aiheuttaman eroosien vähentämiseksi. Kuva: Jouni Tolvanen

Lokakuu 2013. Veden tuloaukko tulee jättää avaraksi veden aiheuttaman eroosion estämiseksi. Kuva: Jouni Tolvanen

Tiivistäminen, tasaus ja maisemointi. Kuva: Jouni Tolvanen

Lokakuu 2013. Tiivistäminen, tasaus ja maisemointi. Kuva: Jouni Tolvanen

Vedensäätelylaitteisto tulee tiivistää mahdollisimman hyvin ennen veden laskua altaaseen. Huonosti tiivitetystä maasta vesi voi löytää kulkureitin ja koko patorakenne murtuu. Kuva: Jouni Tolvanen

Lokakuu 2013. Vedensäätelylaitteisto tulee tiivistää mahdollisimman hyvin ennen veden laskua altaaseen. Huonosti tiivitetystä maasta vesi voi löytää kulkureitin ja koko patorakenne murtuu. Kuva: Jouni Tolvanen

Vedensäätelylaite ja putket ovat valmiita peittämistä ja tiivistämistä varten. Tässä vaiheessa kannattaa asennuksen korkeusta tarkastaa vielä kerran esimerkiksi tasolaserilla. Kuva: Jouni Tolvanen

Lokakuu 2013. Vedensäätelylaite ja putket ovat valmiita peittämistä ja tiivistämistä varten. Tässä vaiheessa kannattaa asennuksen korkeusta tarkastaa vielä kerran esimerkiksi tasolaserilla. Kuva: Jouni Tolvanen

Vedensäätelylaitteisto asennettiin savipohjalle tasatulle sijalleen. Putket on asetettu metalliseen säätelylaitteeseen ja kiinnitys varmistettu ruuveilla. Kuva: Jouni Tolvanen

Lokakuu 2013. Vedensäätelylaitteisto asennettiin savipohjalle tasatulle sijalleen. Putket on asetettu metalliseen säätelylaitteeseen ja kiinnitys varmistettu ruuveilla. Kuva: Jouni Tolvanen

Poistoputkia varten kaivettiin vaaittu tasanne, joka oli muutaman asteen kallellaan poistoveden suuntaan. Kuva: Jouni Tolvanen

Lokakuu 2013. Poistoputkia varten kaivettiin vaaittu tasanne, joka oli muutaman asteen kallellaan poistoveden suuntaan. Kuva: Jouni Tolvanen

Säätelylaitteen asentamista vartin tehtiin väliaikainen työpato pitämään vesi pois kaivualueelta. Kuva: Jouni Tolvanen

Lokakuu 2013. Vedensäätelylaitteen asentamista vartin tehtiin väliaikainen työpato pitämään vesi pois kaivualueelta. Kuva: Jouni Tolvanen

Saviponnin vedensäätelylaitteen paikka

Lokakuu 2013. Saviponnin vedensäätelylaitteen tuleva paikka. Kuva Jouni Tolvanen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Syksy 2012. Saviponnin kosteikko perustetaan valmiiseen notkelmaan, joka soveltuu loistavasti kosteikoksi.

 

Päivitetty 9.2.2016