Peräsuo

Peräsuon kosteikko on Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeen Etelä-Savon mallikosteikko.

Peräsuon kosteikon infotaulu

Kosteikkosuunnitelma

Toimenpidesuunnitelmaa saa käyttää mallina oman kosteikkohankkeen suunnitteluun.

Sijainti

Peräsuon kosteikko mediassa:

Ilmakuva Peräsuon kosteikolta. Kuva: Juha Heikkilä

Ilmakuva Peräsuon kosteikolta. Kuva: Juha Heikkilä

 

(6.9.2013) Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke Maaseutukuriiri vieraili syyskuussa Etelä-Savon kotiseutukosteikoilla. Kuva: Maaseutukuriiri

(6.9.2013) Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke Maaseutukuriiri vieraili syyskuussa Etelä-Savon kotiseutukosteikoilla. Kuva: Maaseutukuriiri

(6.9.2013) Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke Maaseutukuriiri vieraili syyskuussa Etelä-Savon kotiseutukosteikoilla. Kuva: Maaseutukuriiri

(6.9.2013) Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke Maaseutukuriiri vieraili syyskuussa Etelä-Savon kotiseutukosteikoilla. Kuva: Maaseutukuriiri

(6.9.2013) Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke Maaseutukuriiri vieraili syyskuussa Etelä-Savon kotiseutukosteikoilla. Kuva: Maaseutukuriiri

(6.9.2013) Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke Maaseutukuriiri vieraili syyskuussa Etelä-Savon kotiseutukosteikoilla. Kuva: Maaseutukuriiri

(6.9.2013) Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke Maaseutukuriiri vieraili syyskuussa Etelä-Savon kotiseutukosteikoilla. Kuva: Maaseutukuriiri

(6.9.2013) Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke Maaseutukuriiri vieraili syyskuussa Etelä-Savon kotiseutukosteikoilla. Kuva: Maaseutukuriiri

Perasuo_5_Kuva_Maaseutukuriiri

(6.9.2013) Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke Maaseutukuriiri vieraili syyskuussa Etelä-Savon kotiseutukosteikoilla. Kuva: Maaseutukuriiri


Marraskuussa 2011 asennettiin patolaitteisto kuivatyönä paikoilleen. Sitten kaivettiin lisää massaa patopenkeren viimeistelyksi. Kohteella pärjättiin hyvin niin sanotulla normaalilla kaivinkoneella.

Peräsuo 0813_1

Alkukesästä tehdyt tulouomien parannukset alkoivat toimia sateiden tultua. Kuva: Teemu Lamberg

Vallein ja padoin rajatt Peräsuo on saanut vihdoin tavoitellun vesipeitteen. Sankkaan kasvillisuuuteen noussut vesi lupaa syysmuuton levähtäville linnuille hienoa taukopaikkaa. Kuva: Teemu Lamberg

Vallein ja padoin rajattu Peräsuo on saanut vihdoin tavoitellun vesipeitteen. Sankkaan kasvillisuuuteen noussut vesi lupaa syysmuuton levähtäville linnuille hienon taukopaikan. Kuva: Teemu Lamberg

Vehertyneelle suoniitylle noussut vesi tulee toimimaan seuraavana keväänä ja kesänä erinomaisena vesi- ja rantalintujen elinympäristönä ja pesimisalueena.

Vehertyneelle suoniitylle noussut vesi tulee toimimaan seuraavana keväänä ja kesänä erinomaisena vesi- ja rantalintujen elinympäristönä ja pesimisalueena. Kuva: Teemu Lamberg

Peräsuo 0813_4

Mallikosteikon alanurkassa oleva pohjapato suoltaa häiriöittä ja takeltelematta ylitseen melkoisen määrän kuivatusvesiä. Taustan maisemasta huomaa patopenkereiden ruohottuneen hyvin. Pintaan on aiemmin kylvetty Naturcom:n tienluiskaseosta sitouttamaan vallien kaivetut massat. Kuva: Teemu Lamberg

Alkukesästä 2013 Peräsuon kosteikolle tehtiin vesitystä parantavia maansiirtotöitä. Tulo-ojaa kunnostettiin ja jatkettiin vedensaannin parantamiseksi. Kuva: Teemu Lamberg

Alkukesästä 2013 Peräsuon kosteikolle tehtiin vesitystä parantavia maansiirtotöitä. Tulo-ojaa kunnostettiin ja jatkettiin vedensaannin parantamiseksi. Kuva: Teemu Lamberg

Korjattavasta tulouomasta tehtiin laakea. Maaperä on mutaa, joten ojan surtuminen pyrittiin estämään kaltevilla reunoilla. Kuva: Teemu Lamberg

Korjattavasta tulouomasta tehtiin laakea. Maaperä on mutaa, joten ojan sortuminen pyrittiin estämään kaltevilla reunoilla. Kuva: Teemu Lamberg

Tulo-ojan veden minimin säätely toteutettiin pohjapadolla. Kuva: Teemu Lamberg

Tulo-ojan veden minimin säätely toteutettiin pohjapadolla. Kuva: Teemu Lamberg

Tulo-ojan pohjapato veden kulkusuunnasta katsottuna. Kuva: Teemu Lamberg

Tulo-ojan pohjapato veden kulkusuunnasta katsottuna. Kuva: Teemu Lamberg

Kosteikkoaltaan alhaisen vedenpinnan takia pohjapato on saanut olla toimetta kesällä 2012 sekä 2013. Kuva: Teemu Lamberg

Kosteikkoaltaan alhaisen vedenpinnan takia pohjapato on saanut olla toimetta kesällä 2012 sekä 2013. Kuva: Teemu Lamberg

Peräsuon korjaus

Altaan pohjalla on sankka heinäkasvusto. Kunhan tähän saadaan nostettua vesipatja +-20cm on vesilinnuilla ja niiden ravintona olevilla vesiselkärangattomilla erinomaiset elinolosuhteet. Kuva: Temu Lamberg

Patovallin sisäpuolella olevat syvän veden altaat ovat pitäneet vetensä ja ovat toimineet tavien laskualustana. Otollinen heinikko odotta veden nostoa. Kuva: Teemu Lamberg

Patovallin sisäpuolella olevat syvän veden altaat ovat pitäneet vetensä ja ovat toimineet tavien laskualustana. Otollinen heinikko odotta veden nostoa. Kuva: Teemu Lamberg

Peräsuolla on pohjakynnys ja tyhjennyksen mahdollistava patokaivo. Kuva Mikko Alhainen

Peräsuolla on pohjakynnys ja tyhjennyksen mahdollistava patokaivo lokakuussa 2012. Kuva: Mikko Alhainen

Peräsuo lokakuussa 2012. Patopenkereet ovat asettuneet ja ensimmäinen sorsapoikue asusteli kosteikolla kesällä. Kosteikolla tehdään vielä tulouoman viimeistelyä ja korotetaan hieman painunutta pohjakynnystä ja vesi saadaan tavoitetasoon n. 15 cm korkeammalle ensi kesänä. Tällä hetkellä vesisyvyys alueen keskellä alle 10 cm. Kuva Mikko Alhainen

Peräsuo lokakuussa 2012. Patopenkereet ovat asettuneet ja ensimmäinen sorsapoikue asusteli kosteikolla kesällä. Kosteikolla tehdään vielä tulouoman viimeistelyä ja korotetaan hieman painunutta pohjakynnystä, jotta vesi saadaan tavoitetasoon noin 15 senttimetriä korkeammalle ensi kesänä. Tällä hetkellä vesisyvyys alueen keskellä on alle 10 senttiä. Kuva: Mikko Alhainen

Peräsuon kosteikko perustettiin syksyllä 2011. Patorakenteiden annetaan painua ensimmäisen talven yli, ja vesipinta nostetaan tavoitetasoon keväällä 2012 Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Peräsuon kosteikko perustettiin syksyllä 2011. Patorakenteiden annetaan painua ensimmäisen talven yli, ja vesipinta nostetaan tavoitetasoon keväällä 2012. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Kosteikon patovallien ja saarekkeiden valmistuttua jäätiin odottamaan seuraavaa sulakautta ja kohteen ruohottumista ennen vedenpinnan nostoa kesällä 2012.

Kosteikon patovallien ja saarekkeiden valmistuttua jäätiin odottamaan seuraavaa sulakautta ja kohteen ruohottumista ennen vedenpinnan nostoa kesällä 2012. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Kaivutyöt etenivät varsin nopeasti marraskuun 2011 lyhyinä päivinä. Maa-aineksen takia patovalli tehtiin leveäksi ja luiskat loiviksi. Viimeisenä siroteltiin saarekkeet kosteikon eri puolille.

Kaivutyöt etenivät varsin nopeasti marraskuun 2011 lyhyinä päivinä. Maa-aineksen takia patovalli tehtiin leveäksi ja luiskat loiviksi. Viimeisenä siroteltiin saarekkeet kosteikon eri puolille. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Heinäkuun 2011 loppuun mennessä kosteikkoalue oli raivattu murskaavaa lautasniittokonetta käyttäen. Nyt mittaukset voitiin aloittaa tasolaserilla.

Heinäkuun 2011 loppuun mennessä kosteikkoalue oli raivattu murskaavaa lautasniittokonetta käyttäen. Nyt mittaukset voitiin aloittaa tasolaserilla. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Lähtötilanteessa Peräsuon viljelyssuo oli pahoin pajuttunut.

Lähtötilanteessa Peräsuon viljelyssuo oli pahoin pajuttunut. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Ensimmäisellä maastokäynnillä näky oli lohduton. Keväiset tulvavedet ja ränsistynyt pajukko isännöivät entistä viljelyssuota.

Ensimmäisellä maastokäynnillä näky oli lohduton. Keväiset tulvavedet ja ränsistynyt pajukko isännöivät entistä viljelyssuota. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

 

Päivitetty 9.2.2016