Vitikankorpi

Vitikankorven (ent. Ylhäisten) kosteikko rakennettiin syyskuussa vuonna 2013. Kosteikon nimi muutettiin vuoden 2014 vaihteessa maanomistajien toivomuksesta, sillä paikka, johon kosteikko on perustettu on ennen pelloksi raivaamista tunnettu karttanimellä Vitikankorpi.

Kosteikkosuunnitelma

Kohde-esittely

Vierailu- ja kulkuohjeet

 

Vitikankorven kosteikko mediassa:

Ilmakuva Vitikankorven kosteikosta vuodelta 2015. Kuva: Marko Muuttola

Ilmakuva Vitikankorven kosteikosta vuodelta 2015. Kuva: Marko Muuttola

 

 

Laidunnusta Vitikankorven kosteikolla. Kuva: Mikko Alhainen

 

Vesilintuja kosteikolla_Vitikankorpi

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vesilinnut viihtyvät kosteikolla. Kuvat: Mikko Alhainen

20140824_084921

Tehokas petopyynti on tärkeää luonnonhoitotyötä, sillä pienpedot hakeutuvat kosteikon äärelle saalistamaan vesi- ja kahlaajalintujen munia ja poikasia. Kuvassa Vitikankorven kosteikon rannalle pyyntivalmiuteen viritetyt KANU -loukut. Kuva: Mikko Alhainen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vitikankorven kosteikko tarjoaa monipuolisen elinympäristön vesilinnuille ja muulle eläimistölle. Kevään aikana kosteikolla on havaittu mm. telkkiä (kuvassa), sinisorsia, taveja, lapasorsia, laulujoutsenia ja metsävikloja. Kuva: Mikko Alhainen, 14.04.2014

 

Y7

Vitikankorven kosteikon yläosa on matalaa ja rakenteellisesti monimuotoista kosteikkoa. Kuva: Timo Niemelä, 13.05.2014

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vitikankorven kosteikon vesipinta saavutti suunnitellun tavoitetasonsa huhtikuussa 2014. Padon jatkeeksi rakennetun kivetyn virtausuoman pintatiiviyttä parannettiin uomaa puruttamalla, jolloin vesi saatiin kulkemaan pintavirtauksena. Kuva: Mikko Alhainen, 15.04.2014

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vesi nousi Vitikankorven kosteikolle nopeasti. Kosteikon annetaan talvehtia kuvan mukaisessa padotuskorkeudessa, joka on vielä noin 40 cm alle kosteikon suunnitellun tavoitetason. Padon suunnassa kosteikkoalueen poikki kulkevan sähkölinjan maakaapelointi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2014 aikana, mikä parantaa entisestään kosteikon arvoa vesilintukohteena. Kuva: Mikko Alhainen, 04.11.2013

 

Y6

Kosteikkoon vesiä tuovan laskuojan päähän kaivettiin laskeutusallas, josta vedet ohjattiin yhdyskanavaa pitkin alueen yläpäähän muotoiltuun kaivukosteikkoon. Töiden tavoitteena oli lisätä veden tasaisempaa läpivirtausta kosteikkoalueella sekä parantaa kohteen vesiensuojeluarvoa. Lisäksi alueelle rakennettiin saaria ja rantaviivan peruslinjausta monipuolistava pidempi niemi. Kuva: Timo Niemelä, 17.09.2013

 

Y5

Padon ohittava kivetty tulvauoma loppuviimeistelyjä vaille valmis. Kuva: Timo Niemelä, 16.09.2013

 

Y4

Vitikankorven kosteikon padonrakennustyöt täydessä vauhdissa. Patopenger on viimeistelyvaiheessa, ojauoma on tukittu huolellisesti savella ja kosteikon tyhjentämisen mahdollistava munkkikaivo asennettu. Kuva: Timo Niemelä, 13.09.2013

 

Y2

Vitikankorven kosteikkokohde sijaitsee Tammelan ylängön pohjoislaidan metsäalueella. Kosteikko perustetaan patoamalla märän peltopainanteen läpi virtaavaan ojaan. Kuva: Mikko Alhainen, 07.06.2013

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hankkeen vaikutusalueeseen rajautuvan yleisen tien vaatima kuivavara määritti pitkälti kosteikon suurimman mahdollisen vedennostokorkeuden. Kuva: Mikko Alhainen

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kosteikko rakennetaan painuneelle turvemaapellolle, joka on ollut kosteusongelmien vuoksi jo useita vuosia luonnonhoitonurmena. Pato rakennetaan kuvassa näkyvän sähkölinjan vasemmalle puolelle, jonka myötä taustalla näkyvä peltoalue muuttuu matalaksi kosteikkoalueeksi. Kuva: Mikko Alhainen

 

 

Päivitetty 9.7.2020