Kiipu

Kiipun kosteikkoja rakennettiin elokuun viimeisellä viikolla 2012 sekä tammikuussa 2013.

Kiipun kosteikkojen osoite on Kiipunjärventie 416, Jokioinen.

Miten kosteikko rakennettiin

Kosteikkosuunnitelma (1,4 Mt)

Kiipu, Etelä-Häme, Marko Muuttola 2015

 

Ilmakuvia Kiipun kosteikosta vuodelta 2015. Kuvat: Marko Muuttola

Ilmakuvia Kiipun kosteikosta vuodelta 2015. Kuvat: Marko Muuttola

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kauniina syyspäivänä Ecosystem Conservation Society-Japan -yhdistyksen delegaatio kiersi Lounais-Suomen mallikosteikkoja osana Suomen kiertuettaan. Paikalla myös yhdistyksen johtaja Hobun Ikeya (toinen oikealta). Kuva: Mikko Alhainen, 11.09.2013

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kesän aikana patopenger ja läjitysalueet ovat saaneet vehreän kasvipeitteen. Kuva: Mikko Alhainen, 11.09.2013

 

K1

Kiipunjärven tilan parantamisesta liikkeelle lähtenyt kosteikkohanke paransi merkittävästi myös Kiipuntieltä avautuvaa rantamaisemaa. Kuva: Mikko Alhainen, 07.06.2013

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Virtaaman tasoittuessa Kiipun keskimmäisellä kosteikolla erottuu peltovaltaisen valuma-alueen ja metsäisen valuma-alueen veden värierot. Kuva Mikko Alhainen, 08.05.2013

 

K2

Kevättulva on laskenut. Joulukuussa patoon asennetut järeät kivet tekivät tehtävänsä. Kuva: Timo Niemelä, 23.04.2013

 

SAMSUNG

Kevättulva oli voimakas lumien nopean sulamisen vuoksi, jota reilut vesisateet vauhdittivat. Kiipulla pohjapadosta tuli vettä virtaama-aukon täydeltä ja tien siltarummut padottivat vettä jonkin verran. Korjattu pohjapato kesti veden paineen hyvin. Kuva: Juha Suonpää, 17.4.2013

 

Pohjapato on valmis ottamaan kevättulvan rasitukset vastaan. Korjaustyöt sujuivat hyvin kuivassa, -22 asteen, kelissä.

Pohjapato on valmis ottamaan kevättulvan rasitukset vastaan. Korjaustyöt sujuivat hyvin kuivassa 22 pakkasasteen talvikelissä.

 

Joulukuun alun pakkaset kovettivat penkkoja niin, että isompaa kiveä pääsi tuomaan paikalle traktorilla. Pelloreunoista löytyi sopivia läpimitaltaan 30-70 senttisiä kivenmurikoita. Lisäkivien alle laitettiin suodatinkangasta suojaamaan padon runkoa ja vanereita tukevien paalujen päät sahattiin pois virtausaukkoa pienentämästä.

Joulukuun alun pakkaset kovettivat penkkoja niin, että isompaa kiveä päästiin tuomaan paikalle traktorilla. Pelloreunoista löytyi sopivia läpimitaltaan 30-70 senttisiä kivenmurikoita. Lisäkivien alle laitettiin suodatinkangasta suojaamaan padon runkoa ja vanereita tukevien paalujen päät sahattiin pois virtausaukkoa pienentämästä.

 

K3

Syksyn 2012 ennätyssateiden aiheuttama tulva siirsi pohjapadon kiveystä ja altisti padon savirungon veden lähes suoralle kulutukselle. Seassa olisi pitänyt olla järeämpiä kiviä. Tilannetta kosteikon äärellä toteamassa Suomen riistakeskuksen riistasuunnittelijoita, jotka vierailivat Kiipulla osana Lounais-Suomen alueella järjestetty kosteikkokoulutusta. Kuva: Timo Niemelä, 31.10.2012

 

Kaikki kaivumaat läjitettiin kosteikon lähiympäristöön. Läjitysalueille kylvetään nurmi sitomaan pintamaata. Ensi kesän lopulla alue on jo vihreä ja hyvin maastoutunut.

Kaikki kaivumaat läjitettiin kosteikon lähiympäristöön. Läjitysalueille kylvetään nurmi sitomaan pintamaata. Ensi kesän lopulla alue on jo vihreä ja hyvin maastoutunut.

 

Tien ja Kiipunjärven väliselle hyvin alavalle pajukkoalueelle kaivettiin matalaa kosteikkoaluetta.

Tien ja Kiipunjärven väliselle hyvin alavalle pajukkoalueelle kaivettiin matalaa kosteikkoaluetta.

 

Kostea pellonkulma on muuttunut kosteikoksi ja vesi virtaa pohjapadon kautta. Tulva-aikana vesi nousee voimakkaasti pohjapadon V-muodon vuoksi jolloin kosteikon vesitilavuus kasvaa ja kiintoainetta pidättyy kosteikkoon mikä osaltaan hidastaa matalan Kiipunjärven rehevöitymistä.

Kostea pellonkulma on muuttunut kosteikoksi ja vesi virtaa pohjapadon kautta. Tulva-aikana vesi nousee voimakkaasti pohjapadon V-muodon vuoksi, jolloin kosteikon vesitilavuus kasvaa ja kiintoainetta pidättyy kosteikkoon, mikä osaltaan hidastaa matalan Kiipunjärven rehevöitymistä.

 

Pohjapadon rakentamisen jälkeen muotoiltiin kosteikkoalueen syvänteet, harjanteet ja penger Kiipunjärventien varteen.

Pohjapadon rakentamisen jälkeen muotoiltiin kosteikkoalueen syvänteet, harjanteet ja penger Kiipunjärventien varteen.

 

Pohjapadon muotoiltiin savesta vanerin ympärille ja rakenne verhoiltiin suodatinkankaalla ja seulanperäkivellä.

Pohjapato muotoiltiin savesta vanerin ympärille ja rakenne verhoiltiin suodatinkankaalla ja seulanperäkivellä.

 

Pohjapadon runko rakennettiin kuivatyönä pellon terävään kulmaan. Tiivis savi on hyvä patomateriaali, mutta Salmenojan kovien tulvavirtaamien vuoksi pohjapatoon asennettiin vanerinen sydän.

Pohjapadon runko rakennettiin kuivatyönä pellon terävään kulmaan. Tiivis savi on hyvä patomateriaali, mutta Salmenojan kovien tulvavirtaamien vuoksi pohjapatoon asennettiin vanerinen sydän.

 

Keskimmäinen kosteikko rakennettiin Kiipujärveen laskevaan ojaan rajautuvalle, kuivatusongelmista kärsivälle pellolle, joka ei ole viime vuosina ollut aktiiviviljelyssä. Kuvat: Mikko Alhainen

Keskimmäinen kosteikko rakennettiin Kiipujärveen laskevaan ojaan rajautuvalle, kuivatusongelmista kärsivälle pellolle, joka ei ole viime vuosina ollut aktiiviviljelyssä. Kuvat: Mikko Alhainen

Päivitetty 9.7.2020