Seurannoista tietoa vesilintujen ravinnosta

Mikä houkuttelee vesilintuja kosteikoille? Vesiselkärangattomien pyynti antaa siihen vastauksia. Kosteikkojen seuranta on yksi merkittävä tapa edistää kosteikkoluonnon säilymistä. Tällöin voidaan selvittää millaiset kosteikot ovat hyviä esim. linnuston kannalta tai miksi joillakin kohteilla on lintuja enemmän kuin toisilla.

Life Platform Meeting -tunnelmia

Pohjoismaisten Life-hankkeiden edustajat Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta sekä EU-komission edustajat Brysselistä kokoontuivat kesäkuussa Rovaniemelle. Vuosittaisen tapahtuman tarkoituksena on jakaa kokemuksia niin ympäristöjen luonnonhoidosta kuin Life-hankkeiden toiminnasta ympäristön tilan edistämisessä, ennallistamisessa ja viestinnässä.

Kevään vesilintulaskennat alkavat

Kevään ripeä eteneminen on saanut vesilinnut palaamaan tavallista varhemmin. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Luonnontieteellinen keskusmuseo, jotka koordinoivat valtakunnallisia vesilintulaskentoja, suosittelevat aloittamaan kevään vesilintulaskennat aiemmin kuin edellisinä vuosina.