Kotiseutukosteikko LIFE+

Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeen päätavoitteena oli tukea kosteikkojen perustamista ja kunnostamista yksityismailla maanomistajalähtöisellä ja osallistavalla toimintatavalla sekä luoda pohjaa laajamittaiselle työlle kosteikkoelinympäristöjen perustamisen, kunnostamisen ja hoidon edistämiseksi.Kotiseutukosteikko Life + -hankkeen logo.

Valtakunnallisessa esittely- ja kehittämishankkeessa rakennettiin tai kunnostettiin vesilintujen viihtyvyytä ja luonnon monimuotoisuutta lisäävä mallikosteikko yhteistyössä paikallisten kanssa jokaiseen maakuntaan, innostettiin ihmisiä kotiseutunsa kosteikkoluonnon hoitoon ja parannettiin sidosryhmien välistä yhteistyötä kosteikkoasioissa.

Kotiseutukosteikko kiittää

Hankkeen mallikosteikot sekä tiedotus-, koulutus- ja valistustyö on tuottanut tulosta. Kosteikkoinnostus on noussut uudelle tasolle Suomessa.

Suomen riistakeskus kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita sekä rahoittajia Kotiseutukosteikko-hankkeen onnistumisesta.

Yhteistyössä

Suomen riistakeskus, Maa- ja metsätalousministeriö ja European Commision Environment Life programme

Layman-raportti on suurelle yleisölle kohdennettu visuaalinen ja helposti lähestyttävä julkaisu, jossa esitellään hankkeen työtä ja tuloksia.

Virallinen loppuraportti tarjoaa yksityiskohtaista tietoa toimintamallista ja tuloksista. Siitä voi olla apua uusien hankkeiden suunnitteluun ja toimintamallien kehittämiseen.

Kosteikko-opas kokoaa yksiin kansiin Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen kokemukset. Oppaassa käydään läpi kosteikon perustamisen ja kunnostamisen vaiheet aina suunnittelusta käytännön toteutukseen, kosteikon hoitoon sekä seurantaan.

Tutustu raportteihin

Tutustu oppaaseen


#kosteikko twiitit

Päivitetty 28.10.2020