Projektets broschyrer och slutrapporten

Slutrapporten

Slutrapporten

 

Laymans’ report (2016)

 

På våtmarken liv åt landskapet: Livsmiljöerna behöver skötsel

Hembygsvåtmark Life Return of Rural Wetlands, allmän broschyr 2011 (utskrivningsbar A4)

Broschyr om modellobjekt

Infotavla (1 sida)
De enskilda våtmarksobjektens infotavlor läggs ut på Modellvåtmarker-sidorna vartefter de blir klara.

Hembygdsvåtmark Life-presentation (20 dior)

 

Uppdaterad 28.2.2020