Härmälä

 

Bild: Marko Muuttola, 2015

Bild: Marko Muuttola, 2015

N3

Bild: Mikko Koho, 13.6.2014

Heinäkuun lopussa 2013 Sauvon IBEP -kurssin (International Bowhunter's Education Program) tutkinnon suorittaneet tutustuivat maanomistajan hyvällä opastuksella mallikosteikkoon. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Bild: Veli-Matti Pekkarinen, 9/2013

Panoraamakuva Härmälästä heinäkuun -13 lopulla. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Bild: Veli-Matti Pekkarinen, 9/2013

Rehevän vesikasvillisuuden seassa risteili kaksi telkkää seuranaan mustakurkku-uikkujen kaksi poikasta. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Bild: Veli-Matti Pekkarinen

N2

Bild: Mikko Alhainen

N1

Bild: Mikko Alhainen

Kesäkuun alussa 2012 kosteikolla on jo täysi kuhina. Ensimmäisenä kesänä Härmälän kosteikolla oli kaksi sinisorsapoikuetta, kaksi telkkäpoikuetta sekä tavi- ja mustakurkku-uikku poikueet, yhteensä poikasia oli 43. Kuva: Mikko Koho

Bild: Mikko Koho, 6/2012

Toukokuussa 2012 kosteikolla on vesi tavoitekorkeudessa ja ensimmäinen telkkäpoikue on kuoriutunut. Kuva: Mikko Alhainen

Bild: Mikko Alhainen, 5/2012

Ympäristötuet yhdistyksille -koulutuksen väki tutustumassa uuden mallikosteikon rakenteisiin ennen vedenpinnan nostoa. Onnistuneen esimerkin näkeminen maastossa innostaa toteuttamaan oman kosteikkohankkeen. Maatalouden ympäristötuki ja muut rahoitusmuodot tarjoavat tukimahdollisuuksia kosteikkojen perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon. Kuva: Mikko Alhainen

Bild: Mikko Alhainen

Kosteikon vedenpinnan säätelyä ja kosteikon tyhjentämistä varten patoon asennettiin säätösalaojakaivo. Taustalla näkyy katastrofiputki poikkeuksellisia tulvia varten. Kuva: Timo Niemelä

Bild: Timo Niemelä

Härmälän kosteikko rakennettiin kosteaan notkelmaan, joka monien kuivatusyritysten jälkeen ei kuitenkaan soveltunut tehokkaaseen viljelykäyttöön. Kuva: Timo Niemelä

Bild: Timo Niemelä

Uppdaterad 8.2.2016