Lämna in objektförslag

För att lämna in ett objektförslag behöver man ha grundinformation om objektet. Du kan lämna in ett objektförslag via den här sidan efter att du har läst urvalskriterierna, modellavtalsvillkoren samt information om val av objekt. Objektförslaget är inte bindande för avsändaren.

Innan objektförslaget skickas:

Förvissa dig om att alla urvalskriterier uppfylls:

Urvalskriterierna för SOTKA-våtmarksobjekten (pdf)

Bekanta dig med villkoren i SOTKA-våtmarks modellavtalet, som tillämpas i projektet:

SOTKA-Samarbetsavtal (pdf)

Information om val av objekt:

Ett terrängbesök görs vid de objekt som bäst lämpar sig för projektet. Av de mest lämpade objekten som terränggranskats görs ännu ett urval vidare till planeringsfasen. Då planeringen är klar undertecknas ett bindande våtmarksavtal, som är ett officiellt val av projektobjekt och en förutsättning för genomförandet.

På våren 2021 görs följande gång ett objektsurval. Under vintern koncentrerar man sig på planeringen av redan valda objekt. Det här ger även jaktklubbarna/-sällskapen, delägare och övriga samfälligheter tid för att behandla eventuella objektsförslag på sina årsmöten i början av året.

(Obs. Den sammanlagda storleken på blankettens bilagor är maximalt 20 MB)

Du får ett bekräftelsemeddelande från våtmarksplaneraren inom två vardagar efter mottagande av platsförslaget. Ifall du inte får ett bekräftelsemeddelande inom denna tid så ta kontakt med våtmarksplaneraren på ditt område.

Uppdaterad 11.11.2020