Fångst av små rovdjur

Minken och mårdhunden är ytterst skadliga främmande arter för den finska naturens mångfald. De minskar vattenfågelbeståndet i avsevärd utsträckning. På våtmarker ska en långsiktig och effektiv fångst av små rovdjur säkerställas.

Mårdhund kikar ut ur stenhålet.

Uppdaterad 27.11.2020