Avlägsnande av vegetation genom slåtter

Kaveldun, vass och säv är växtarter som sprider sig effektivt och som snabbt får våtmarker att växa igen. Det är bra att följa med när dessa arter dyker upp. De första exemplaren lönar det sig att genast i början rensa eller röja bort. Alternativt kan sådana växter lämnas kvar på endast en del av våtmarksområdet. Det är enklare och mera kostnadseffektivt att avlägsna 0,5 m³ våt växtmassa årligen än att efter några år märka att det finns 5 000 m³ kaveldun som måste avlägsnas.

En liten traktor som klipper vegetationen.

Bild: Heli Launto-Koho

Översvämningsområden och strandlinjer bör skötas årligen genom slåtter och/eller bete. I mån av möjlighet bör slåtterresterna avlägsnas från området. Växtmassan kan användas till att konstruera små vilo- och häckningsholmar på våtmarken.

Fördjupningarna för slamuppsamling som grävs vid mynningarna av inloppsdikena bör tömmas när vattennivån är låg. Det lönar sig att tömma fördjupningarna när det ännu finns lite rum kvar för slam. Om fördjupningarna är fulla innebär detta att slam redan hunnit flöda längre ut i våtmarken.

Uppdaterad 27.11.2020