Våtmarksartiklar i tidningen Jägaren

Finlands viltcentrals viktigaste informations- och utbildningsforum är tidningen Jägaren som skickas till alla jägare. Från år 2020 tidningen Jägaren publiceras också på internet. I arkivet kan man bläddra i gamla Jägaren-tidningar från år 2006.

Hundratals vingpar kommer med våren till Hembygdsvåtmarkerna (3/2013)

Koposensuo (6/2012)

Andjakt vid eget träsk (2/2006)

Anläggning av fågelvåtmark – fördämnng ger bästa resultat (3/2004)

Artbestämning av änder i höstdräkt (4/2009)

Att anlägga en våtmark – behövs det vattenväxter? (5/2011)

Att restaurera fågelvatten med projektstöd – Leader fixar finansieringen (3/2010)

En våtmark utgår från terrängen (3/2015)

Från rensning till naturenlig grunddränering – huvuddiken förvandlas till viltmiljöer (3/2009)

Försvunna och återfunna – skötsel behövs (6/2008)

Försvunna våtmarker placerades på kartan (2/2009)

Förvandla lertäkter till miljöer för andkullar (2/2009)

Hembygdsvåtmark tar hand om de fasta partiklarna (6/2013)

Isoahde (2/2013)

I Västerns jaktmarker: Sjöfågeldagböcker del 1 (1/2011)

I Västerns jaktmarker: Sjöfågeldagböcker del 2 (2/2011)

I Västerns jaktmarker: Sjöfågeldagböcker del 3 (3/2011)

Insamling av sjöfågelvingar gav värdefull kunskap (4/2009)

Jakt vid anlagda fågelvatten (5/2004)

Jakten på försvunna våtmarker (6/2008)

Kartläggning av våtmarker – 10 000 hektar att iståndsätta & Finansiering söks för jägarorganisationens våtmarksprojekt (1/2010)

Kauljärvi väcktes till liv (6/2011)

Kiselgur och en våtmark för fåglar (5/2012)

Laviamäki modellvåtmark i Heinola (3/2012)

Lintulahdet Life – bredd på skötseln ger flera fåglar (4/2009)

Makkarasuo ett föredömligt projekt (4/2010)

Mink och mårdhund jagas nu också på skyddsområden (6/2004)

Minken och mårdhunden i fågelvatten – fångsten förbättrar produktionen av ungar för våtmarkens fåglar (1/2005)

Modellvåtmarkerna för sjöfågelmiljöer utses i början av inkommande år (6/2010)

Mårdhundar och våtmarker på gång. Viltcentralens Life-projekt stöder varandra (2/2011)

Nu byggs det våtmarker i hembygden (6/2011)

Om våtmarkernas historia och fågellivets utveckling i Finland (2/2004)

Pappilanluhta – en våtmarkspärla mitt i stan (5/2011)

Pionjärerna återvänder till våtmarken – Pentti ja Petri på stranden (5/2010)

Päijät-Tavastlands våtmarksboom (1/2010)

På fem år skapades ett nätverk av våtmarker (6/2015)

Restaurering av våtmarker med EU-finansiering – nationella våtmarksprojektet startades (5/2010)

Sjöfågel i sikte – skötselåtgärder och begränsningar av jakten (4/2008)

Sjöfågeloaser i åkerlandskapet (6/2007)

Sjöfåglarna återvände till Boträsket (1/2015)

Sjön Kauljärvi lever up (4/2014)

Tio år med egen fågelsjö (1/2011)

Turkhaudanjärvi – restaureringen framskrider (4/2010)

Varje våtmark är en seger (2/2015)

Vad äter egentligen änderna – undersökningar av födan stöder iståndsättningen av våtmarker (4/2004)

Viltcentralen ger vingar åt projektet Hembygdsvåtmark (1/2011)

Viltvatten behöver skötsel: del 1 (3/2008)

Viltvatten behöver skötsel: del 2 (4/2008)

Vimmel i våtmarkerna (4/2015)

Vingslag och stänk i Egentliga Finland (2/2012)

Våtmarker i hembygden: Viltcentralen gav vingarna – nu lär vi oss flyga (4/2011)

Årets miljöstöd ger nya möjligheter sköta viltmiljöer (2/2010)

Uppdaterad 15.4.2020