Titta på fåglar och naturen

Våtmarker är fina utflyktsmål för en fågelskådare. En våtmark som anlagts i ett enformigt och artfattigt åkerlandskap erbjuder förutom variation i landskapet även en livsmiljö för många arter som man tidigare inte sett i hemtrakten. På en våtmark kan man få syn på en svarthakedopping i färd med att bygga bo eller en lärkfalk på jakt efter trollsländor. Under sommarnätterna kan man höra rörsångarens jämna skvatter.

Svarthakedopping på en hembygdsvåtmark. Bild: Mikko Alhainen

Svarthakedopping på en hembygdsvåtmark. Bild: Mikko Alhainen

Fågelskådaren sätter värde på en våtmark som anlagts i hembygden eftersom den ligger nära och man inte mera behöver köra till fågelsjön i grannsocknen för att se våtmarksarter. Vid en del våtmarker har man för rekreationsbruk även byggt fågeltorn eller vindskydd med en plats för lägereld. Våtmarker i hembygden är också utmärkta mål för en fågelutflykt för hela familjen eller en temadag för skolan.

Stjärtänder på en jordbruksvåtmark anlagd med inspiration från projektet hembygdsvåtmark. Bild: Mikko Alhainen

Stjärtänder på en jordbruksvåtmark anlagd med inspiration från projektet hembygdsvåtmark. Bild: Mikko Alhainen

Fastän de anlagda våtmarkerna ofta också är jaktplatser behöver fågelskådarna inte undvika andjägarna. Alla slag av rekreationsbruk har rum på våtmarkerna. Att följa andjakten och bekanta sig med jägare är ett tillfälle att lära sig att sätta värde på den ansvarsfulla finska jakten och jägarnas omfattande talkoarbete för sjöfåglarnas livsmiljöer. Jägarna är folk som respekterar naturen, och deras ansträngningar på hembygdsvåtmarkerna är till nytta för väldigt många fågelarter.

Om man vill besöka våtmarken en annan tid än andjägarna går det också bra: jakten på and börjar först mot slutet av augusti, så under en utflykt i juni kan man höra nattsångare utan att störas av hagelskott. Fågellivet på våtmarkerna är som bäst på för- och högsommaren då våtmarkerna garanterat är fredade från jakt. Också under jaktsäsongen koncentreras andjakten i Finland till tiden före skymningen. Mitt på dagen stöter man alltså vanligtvis inte på andjägare ens i slutet av augusti.

 

Uppdaterad 22.7.2013