Lämna in objektförslag

Innan förslaget sänds ska man försäkra sig om att alla urvalskriterier uppfylls:

Urvalskriterierna för SOTKA-våtmarksobjekten (PDF)

Här kan du läsa om avtalsvillkoren för SOTKA-våtmarkerna:

Samarbetsavtal (PDF)

För att skicka in objektförslaget behövs basuppgifter om objektet. Val av objekt pågår kontinuerligt. Uppgifterna om objektet sparas för eventuellt senare val, om ditt förslag inte tas med i den första omgången.

Du kan skicka in ditt eget förslag på våtmarksobjekt här:

(Obs. Den sammanlagda storleken på blankettens bilagor är maximalt 20 MB)

Du får ett bekräftelsemeddelande från våtmarksplaneraren inom två vardagar efter mottagande av platsförslaget. Ifall du inte får ett bekräftelsemeddelande inom denna tid så ta kontakt med våtmarksplaneraren på ditt område.

Uppdaterad 21.9.2020