Lämna in objektförslag

Urvalskriterier och spelregler

Kontrollera noggrant att din våtmark uppfyller urvalskriterierna: Urvalskriterierna för SOTKA-våtmarksobjekten (PDF)

Här kan du läsa om spelreglerna, d.v.s. avtalsvillkoren för SOTKA-våtmarkerna: Samarbetsavtal (PDF)

Val av objekt pågår kontinuerligt. Uppgifterna om objektet sparas för eventuellt senare val, om ditt förslag inte tas med i den första omgången.

Sändning av objektförslag

Innan förslaget sänds ska man försäkra sig om att alla urvalskriterier uppfylls. För att skicka in objektförslaget behövs basuppgifter om objektet.

Du kan skicka in ditt eget förslag på våtmarksobjekt via den här länken.

Uppdaterad 17.4.2020