Lämna in objektförslag

Urvalskriterier och spelregler

Kontrollera noggrant att din våtmark uppfyller urvalskriterierna: Urvalskriterierna för SOTKA-våtmarksobjekten

Här kan du läsa om spelreglerna, d.v.s. avtalsvillkoren för SOTKA-våtmarkerna: SOTKA-kosteikkosopimus_(PDF på finska, senare på svenska)

Sändning av objektförslag

Innan förslaget sänds ska man försäkra sig om att alla urvalskriterier uppfylls. För att skicka in objektförslaget behövs basuppgifter om objektet.

Du kan skicka in ditt eget förslag på våtmarksobjekt via den här länken.

Uppdaterad 26.3.2020