Kontaktuppgifter

SOTKA-planerare:

Holtti Hakonen (Norra Finland)
holtti.hakonen@riista.fi
tfn 029 431 2268
Specialkunnande: Torvmarker, flarkmossar och torvtäktsområden samt geografiska data

Lauri Laitila (Södra Finland)
lauri.laitila@riista.fi
tfn 029431 2119
Specialkunnande: Våtmarksobjekt vid kusterna, strandängar, vattentillståndsobjekt samt fångst av små
rovdjur och fiskerinäring

 

Specialplanerare Mikko Alhainen, Finlands viltcentral
mikko.alhainen@riista.fi, p. 029 431 2401

Chef för vilthushållning Jarkko Nurmi, Finlands viltcentral
jarkko.nurmi@riista.fi, p. 029 431 2105

Uppdaterad 1.12.2022