Information om projektet

Huvudsyftet med projektet Hembygdsvåtmark Life är att skapa en grund för det kommande program som har målet att restaurera, vårda och anlägga våtmarksmiljöer och fungerar på lokal nivå på ett markägarorienterat sätt som uppmuntrar till delaktighet.

I det riksomfattande presentations- och utvecklingsprojektet skapas i varje landskap i samarbete med lokalbefolkningen en modellvåtmark som ökar den biologiska mångfalden. Invånarna uppmuntras att vårda och förbättra våtmarksnaturen i sin hembygd och intressegruppernas samarbete i frågor med anknytning till våtmarker förbättras.

 

Uppdaterad 18.9.2013