Internationella flyttfågeldagen 2015

Sjöfåglarna har återvänt från övervintringsområdena för att häcka på de finländska våtmarkerna. Den 9 – 10 maj firas den Internationella flyttfågeldagen (World Migratory Bird Day). I samband med flyttfågeldagen vill Finlands viltcentral påminna om betydelsen av internationellt koordinerad sjöfågeljakt och uppdaterad bytesstatistik samt om dagens tema: att beakta sjöfåglarna vid utvecklingen av energiteknologin.