Material för tillstånd och stöd

Stöd för icke produktiva investeringar (Landsbygdsverket)

KEMERA-stöd för vård av skogsnaturen (Skogscentralen)

Erfarenheter av föreningars miljöprojekt (Landsbygdsverket)

Leader-stöd till föreningar (Landsbygdens eget nät)

Beaktande av objekt i naturskydds- och skogslagen vid våtmarksprojekt (Skogscentralen)

Jordbrukets miljöstöd (Landsbygdsverket)

Förnyad vattenlag 2011 (miljöministeriet)

Vattenlagen och dammsäkerhetslagen i våtmarksprojekt (Närings- trafik- och miljöcentralen)

Ärenden gällande samfälligheter (Lantmäteriverket)

Miljöstödets specialstödsguider (Landsbygdsverket)

Uppdaterad 22.8.2014