Eventuella stöd

Man kan fråga den regionala NTM-centralen om stöd för icke-produktiva investeringar för att anlägga en mångfunktionell våtmark på ett jordbruk. Mer information finns även på följande webbplatser:

Leader-aktionsgrupper kan finansiera allmännyttiga våtmarksprojekt. Mer information får man av Leader-grupperna och på följande webbplatser:

Det finns en ansenlig mängd olika projekt för våtmarker och vattenvård i Finland både på lokal nivå och på landskapsnivå. Aktörer och kontaktuppgifter för olika projekt kan man fråga efter hos den regionala NTM-centralen, Pro Agria och kommunerna.

Uppdaterad 23.7.2013