Genomförande

En grävmaskinsentreprenör som är insatt i våtmarksanläggning är guld värd. Arbetet med en våtmark avviker från annat anläggningsarbete, och ett öga för hur en bra våtmark ska se ut är en förutsättning för ett lyckat projekt som håller sig inom avtalade ramar.

Våtmark och grävmaskin.

För arbetet med en våtmark lönar det sig att välja en erfaren entreprenör med erfarenhet av arbete på mjuk mark och som har maskiner med breda band som lämpar sig för arbetet. Generellt sett är relativt lätta maskiner på cirka 12–15 ton att föredra. De har tillräckligt med kraft och fördelen med dem är ett lågt yttryck för arbetet på mjuk botten.

Ibland blir det som helhet billigare med en stor maskin med stor räckvidd. Timtaxan för en grävmaskin med lång bom är rätt högt, men den goda räckvidden och det att massan inte behöver behandlas flera gånger sparar kostnader vid projekt som ofta inte tål att maskiner kör många gånger på samma ställe.

Konkurrensutsättning av entreprenörer

Konkurrensutsättning av entreprenörer är viktigt, speciellt om man söker offentlig finansiering för våtmarksprojektet. Priset behöver inte vara avgörande vid valet av företagare. Erfarenhet av våtmarksanläggning och lämpliga maskiner är precis lika viktiga egenskaper. En våtmarksanläggare som kan sin sak kan i längden bli den billigaste fastän timtaxan hör till de högsta.

Om man får offentligt stöd för våtmarken måste konkurrenslagstiftningen tillämpas.

  • Anskaffningar för mindre än 3 000 euro behöver inte konkurrensutsättas.
  • För anskaffningar på 3 000–30 000 euro räcker det med en utredning av den lokala prisnivån. För att ta reda på den räcker det med till exempel ett samtal till minst tre lokala maskinentreprenörer. Det är bäst att anteckna timtaxor och utrustning.
  • När det gäller officiell offentlig upphandling (HILMA) tillämpas för våtmarksprojektens del från fall till fall antingen gränsen för upphandling av service 30 000 euro eller gränsen för byggprojekt 150 000 euro.
Uppdaterad 22.9.2021