Våtmarkerna binder fosfor bättre än väntat 

I Sverige har man sedan tidigt 1990-tal anlagt våtmarker i jordbrukslandskapet. En undersökning vid Linköpings universitet visar att våtmarkerna binder fosfor betydligt bättre av vad man tidigare trott.

Beräkningarna visar att de anlagda våtmarkerna har minskat fosforbelastningen med närmare 2 % av den totala belastningen. En rätt dimensionerad och placerad våtmark ger ännu bättre resultat.

Läs mer från svenska Jordbruksverkets webbplats

Från svenska jordbruksverkets webbutik kan man ladda ner den aktuella rapporten och andra rapporter om våtmarker.
Webbutiken

Foto: Genom att leda åkerns dränering via våtmarken förbättras vattenkvaliteten i sjön invid. I bilden Hembygdsvåtmarks LIFE+ projektets modellvåtmark Lahnanen i Kiuruvesi bild. (Juha Siekkinen 2.6.2014.)