Informationsturné om miljökompetens 5.5.-16.6.

TEHO Plus-projektets och Landsbygdsnätverkets informationsturné 5.5.2014-16.6.2014. Miljökompetens som styrkan i gårdens verksamhet.

Den nya programperioden börjar 2015 och miljön intar en viktig roll i programmet. Kom och höra och diskutera vilka nya möjligheter den nya programperioden erbjuder jordbruket och miljökompetensen.

Dagen är avsedd för: lantbruksrådgivare, fältfolk i SLC-förbunden, övervakare vid NTM-centralerna och regionförvaltningsverken, tillståndshandläggare och lantbruksansvariga, landsbygdsombudsmän, representanter för läroanstalter, representanter för aktionsgrupper och miljöprojekt och andra aktörer i landskapet.

 

Läs mer