Suunnitelman vaatimukset

Kosteikkosuunnittelun taso riippuu kohteen laajuudesta, maanomistusoloista, tiedossa olevista rajoitteista, hankkeen rahoituksesta ja ELY-keskusten vaatimuksista.

Jos kosteikkohankkeelle haetaan julkista rahoitusta, tulee rahoittajan vaatimukset kosteikkosuunnitelman tason ja kosteikolta edellytettyjen ominaisuuksien suhteen selvittää huolellisesti etukäteen.

Yksinkertaisella suunnittelulla pärjää, kun

 • kohde ja vaikutukset ovat omilla mailla
 • hanke voidaan toteuttaa lausuntomenettelyllä ilman vesilain mukaista lupaa
 • suunnittelualueeseen ei kohdistu maankäytöstä tai yhdyskuntatekniikasta johtuvia erityisrajoitteita tai vaatimuksia
 • kosteikkokohteessa tai sen lähiympäristössä ei ole vesistöä, luonnontilaista uomaa, arvokasta elinympäristöä tai muita luontoarvoja, kaava-aluetta, ympäristösopimusta tai muuta rajoitetta
 • hanke toteutetaan omalla rahoituksella

Tarkempaa suunnittelua vaaditaan, jos

 • kosteikko perustetaan usean omistajan maille
 • kosteikon perustaminen edellyttää vesilain mukaista lupaa
 • suunnittelualueeseen kohdistuu maankäytöstä tai yhdyskuntatekniikasta johtuvia erityisrajoitteita tai vaatimuksia
 • kohde rajautuu arvokkaisiin vesistö- tai luontokohteisiin
 • kosteikon perustamiseen saadaan ulkopuolista rahoitusta (esim. Ei-tuotannollisten investointien korvaus, Leader, Kemera -luonnonhoitohanke).

Kosteikkosuunnitelman voi tehdä itse tai hankkia palveluna ulkopuolelta, riippuen suunnittelutason vaatimuksista ja omista mahdollisuuksista.

 • Vaativilla kohteilla kannattaa hyödyntää ammattitaitoista kosteikkosuunnittelijaa, jolla on tarvittava näkemys alueen mahdollisuuksista ja rajoitteista kosteikon perustamisen näkökulmasta.
 • Lähes kaikilla maanrakennusurakoitsijoilla on käytössä vaaituskalusto. Pyydä esimerkiksi tuttua kaivinkonekuljettajaa yksinkertaiselle kohteelle tekemään tarvittavat maaston vaaitusmittaukset ja arvioimaan hankkeen toteutuskelpoisuutta. Kosteikkorakentamiseen perehtyneillä konekuskeilla on usein hyvä näkemys töiden käytännön toteutuksesta.
 • Omille mailla ja selväpiirteisiin maastonkohtiin kosteikkoa perustettaessa tulvavesi voi toimia hyvänä ja jopa riittävänä vaaitusapuna.
Päivitetty 6.5.2020