Suunnitelman sisältö

 1. Kohteen maastonmuotojen määritys: vaaitus tai muu olemassa oleva tieto, kuten salaojasuunnitelma.
  • Tasolaserilla tai perinteisellä optisella vaaituskoneella selvät kohteet, ennakkoraivaus tarpeellinen.
  • Takymetri laajoille kohteille ja tarkkaan vaaitukseen.
  • Laserkeilausaineistosta saa erittäin tarkan maastomallin. Muutama tarkistusmittaus maastossa auttaa kalibroimaan suhteelliset korkoerot oikein.
 2. Suunnitelmaluonnoksen piirtäminen karttapohjalle: yleiskuva kosteikosta – mitä ollaan tekemässä?
 3. Kosteikon patorakenteiden ja -laitteiden mitoitus. Mitoitus kannattaa tehdä varman päälle ja vähintään kerran kahdessakymmenessä vuodessa toistuville suurtulville. Kivetty virtausuoma on varma ja helppohoitoinen ratkaisu kosteikon vesien poisjohtamiseen.
 4. Rakennepiirrokset: padon poikkileikkaus, vesipoikkileikkaus yms.
  • Piirrokset kannattaa tehdä tapauskohtaisen harkinan mukaan, eikä valmiita malleja kannata suoraan kopioida.
  • Siisti, lyijykynällä mittakaavaan tehty piirros riittää monilla kohteilla.
  • Siistiin piirrokseen voi myös merkitä mitat, jolloin piirroksen ei välttämättä tarvitse olla mittakaavassa.
 5. Suunnitelmakartan tarkentaminen: patojen sijainti, rannan muodot, saarekkeet, syvännealueet yms.
 6. Suunnitelman tekstiosan kirjoittaminen teknisten tietojen, rakennepiirrosten ja karttojen perusteella.
 7. Kustannusarvion laatiminen.
  • Kannattaa etsiä tietoja hankkeiden toteutuneista kustannuksista sekä käytetystä kalustosta.
 8. Kosteikon rakentamiseen vaikuttavien rajoitteiden kirjaaminen: asiat, jotka täytyy rakentamisessa ottaa huomioon.
 9. Maanomistajien kirjalliset suostumukset ja vuokrasopimukset alueista.
 10. Suunnitelman viimeistely sekä tekstiosan ja kartta- ym. liitteiden koostaminen yksiin kansiin.

Vesilintukosteikkojen toimenpidesuunnitelma (pdf) (Kotiseutukosteikko Life -hankkeessa käytetty muistilista)

Päivitetty 28.10.2020