Leader-rahoitus

Leader -toimintaryhmillä on mahdollisuus rahoittaa yleishyödyllisiä kosteikkohankkeita. Lisätietoa:

Suomessa on mittava määrä erilaisia paikallisia ja maakunnallisia kosteikko- ja vesiensuojeluhankkeita. Eri hankkeiden toimijoita ja yhteystietoja voi tiedustella alueellisesta ELY-keskuksesta, Pro Agriasta sekä kunnista.

Lisäksi kannattaa tutustua paikallisten vesiensuojeluyhdistysten toimintaan. Yhdistyksillä voi usein olla intressejä toimia yhteistyökumppanina vesiensuojelurakenteiden suunnittelussa ja/tai toteutuksessa.

Päivitetty 28.10.2020