Leader-rahoitus

Leader -toimintaryhmillä on mahdollisuus rahoittaa yleishyödyllisiä kosteikkohankkeita. Lisätietoa:

Suomessa on mittava määrä erilaisia paikallisia ja maakunnallisia kosteikko- ja vesiensuojeluhankkeita. Eri hankkeiden toimijoita ja yhteystietoja voi tiedustella alueellisesta ELY-keskuksesta, Pro Agriasta sekä kunnista.

Päivitetty 20.3.2020