Lupien ja rahoituksen materiaalit

(Linkin aukeavat toiselle verkkosivustolle)

Ei-tuotannollinen investointituki – kosteikkoinvestoinnit (Ruokavirasto, maatalouden ohjelmakausi 2014-2020)

Kemera-tuki metsäluonnon hoitohankkeisiin (Metsäkeskus)

Ympäristön tilan parantaminen (Maaseutuverkosto)

Leader-toiminta

Lakisääteiset luontokohteet, metsälaki 10 § (Metsäkeskus)

Tulkintasuosituksia metsälain 10 §:n tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen rajaamisesta ja käsittelystä (pdf) (Metsäkeskus)

Maatalouden ympäristösopimukset 2014-2020 (Ruokavirasto)

Ympäristösopimukset, tukiopas (Ruokavirasto)

Vesilaki 587/2011 (Finlex)

Yhteisalueasiat (Maanmittauslaitos)

Kosteikon perustamisen haasteet (Ruralia-instituutti)

Päivitetty 28.10.2020