Hoidon ja seurannan materiaalit

Vesilintulaskennat (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, RKTL)

Vesilinnut vuonna 2013 (RKTL)

Suomen lintuatlas

Telkänpöntön teko-ohjeet (RKTL)

Linnunpönttöjen rakennusohjeet (BirdLife Suomi)

Pöntöt & linnut (BirdLife Suomi)

Viljelmien siipiveikot -neuvoja lintujen tunnistamiseksi ja auttamiseksi (yhteishanke -julkaisu)

Luonnontila.fi -tutkimukseen perustuvaa ja ajantasaista tietoa Suomen luonnon tilasta ja sen kehityksestä (Ympäristöministeriö & yhteistyötahot)

Vieraslajien pyynti, pienpedot (Suomen riistakeskus)

Riistaa reunoilta – Vaihettumisvyöhykkeitä ja niiden hoidon mahdollisuuksia (Suomen riistakeskus, Juha Siekkinen)

Riistanhoidon vuosi -video (Suomen Metsästäjäliitto)

Helsingin Vanhankaupunginlahden linnustonseuranta 2012 (Helsingin kaupungin ympäristökeskus)

Hoitotoimien vaikutus Etelä-Suomen kosteikkojen linnustoon (Helsingin yliopisto)

 

Päivitetty 27.2.2020