Alueeseen tutustuminen

Kosteikon rakentamismahdollisuuksia voi aluksi tarkastella kartan ja ilmakuvien avulla. Kartan avulla voi saada viitteitä muun muassa patoamisen mahdollisuudesta, mutta kartta-aineistot ovat varsin karkeita ja 5 metrin korkeuskäyräväli ei kerro juuri mitään maaston pienipiirteisestä korkeusvaihtelusta. Voit katsoa, miltä mallikosteikkojen perustamispaikat näyttävät kartalla.

Varsinkin tasaisilla alueilla kohteeseen tutustuminen maastossa on ainoa tapa saada realistinen kuva kosteikon perustamismahdollisuuksista. Maastokatselmus voi myös paljastaa kohteesta merkittäviä kosteikkohankkeen toteutukseen vaikuttavia rajoitteita, joita kartalta tai ilmakuvalta ei voi luotettavasti päätellä.

Kaksi miestä kävelee heinikossa.

Hyvän yleiskuvan muodostaminen alueesta on tärkeää ennen hankkeen esittelemistä maanomistajille ja muille asianosaisille. Jos kosteikkohankkeen läpivienti tuntuu omatoimisen selvittelyn ja ideoinnin jälkeen edelleen realistiselta, kannattaa seuraavaksi selvittää maa- ja vesialueen omistajien kanta hankkeen toteuttamiseen. Tarkempien selvitysten ja viranomaisyhteydenottojen aika on vasta sen jälkeen, kun kaikilla maanomistajilla on yhteinen näkemys ja tahtotila hankkeen toteuttamisesta.

Karttapalvelut suunnittelussa

Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkuna sekä VYYHTI – Vesistökunnostajan karttapalvelu ovat hyviä työkaluja kosteikkojen suunnitteluun.

Päivitetty 22.9.2021