Virkistyskäyttö

Lintujen ja luonnon tarkkailu ja metsästys ovat merkittävimpiä kosteikkojen virkistyskäyttömuotoja. Molemmat harrastajaryhmät sopivat samalle kosteikolle.

Päivitetty 25.6.2013