Hoidon ja seurannan materiaalit

Vesilinnut (Luonnonvarakeskus)

Suomen lintuatlas

Linnunpönttöjen rakennusohjeet (BirdLife Suomi)

Pöntöt & linnut (BirdLife Suomi)

Viljelmien siipiveikot -neuvoja lintujen tunnistamiseksi ja auttamiseksi (yhteishanke-julkaisu)

Luonnontila.fi -tutkimukseen perustuvaa ja ajantasaista tietoa Suomen luonnon tilasta ja sen kehityksestä (Ympäristöministeriö & yhteistyötahot)

Vieraslajien pyynti, pienpedot (Suomen riistakeskus)

Riistaa reunoilta – Vaihettumisvyöhykkeitä ja niiden hoidon mahdollisuuksia (Suomen riistakeskus, Juha Siekkinen)

Riistanhoidon vuosi -video (Suomen Metsästäjäliitto)

Helsingin Vanhankaupunginlahden linnustonseuranta 2012 (Helsingin kaupungin ympäristökeskus)

Hoitotoimien vaikutus Etelä-Suomen kosteikkojen linnustoon (Helsingin yliopisto)

Supikoira ei kuulu Suomen luontoon-video (Luonto lähellä, YLE)

Haitalliset vieraslajit (Riistainfo)

 

Päivitetty 5.5.2020