Kasvillisuuden niitto 

Patojen ja saarekkeiden pitäminen avoimena on tärkeä osa kosteikon hoitoa. Katso videolta, kuinka raivaus on helpoin tehdä:

Osmankäämi, järviruoko ja järvikaisla ovat voimakkaasti leviäviä ja kosteikon nopeasti umpeuttavia kasveja. Kyseisten kasvien ilmestymistä kannattaa seurata. Ensimmäisenä ilmestyvät kasvit kannattaa kitkeä tai niittää heti alkuunsa tai jättää kasvustoa vain osalle kosteikkoa. On helpompaa ja halvempaa poistaa kahdelta hehtaarilta 0,5 m³ märkää kasvimassaa vuosittain kuin todeta muutaman vuoden päästä tarve poistaa 5000 m³ osmankäämikasvusto. 

Pieni traktori niittämässä kasvillisuutta. Vierellä vesialue.

Kuva: Heli Launto-Koho

Tulva-alueet ja rantaviivat niitetään ja/tai laidunnetaan vuosittain. Mahdollisuuksien mukaan niittojäte ajetaan pois. Kasvimassasta voi kasata pieniä lepäily- ja pesimäsaarekkeita kosteikolle. 

Tulo-ojien suulle tarvittaessa kaivettavat lietesyvänteet tyhjennetään kosteikon vesipinnan ollessa alhaalla. Tyhjennys kannattaa tehdä, kun altaassa on vielä lietetilaa jonkin verran jäljellä. Täysi lietesyvänne tarkoittaa sitä, että lietettä on jo päässyt virtaamaan pidemmälle kosteikkoon. 

Päivitetty 29.11.2021