Kosteikko-opas – täyttä asiaa kosteikon perustamisesta hoitoon

Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen kokemukset on koottu nyt yksiin kansiin. Kosteikko-opas on päivitetty versio vuonna 2010 ilmestyneestä Riistakosteikko-oppaasta. 74-sivuisessa oppaassa käydään läpi kosteikon perustamisen ja kunnostamisen vaiheet aina suunnittelusta käytännön toteutukseen, kosteikon hoitoon sekä seurantaan.

Kosteikko-opas on tehty osana Kotiseutukosteikko Life+ -hanketta. Sen aikana on rakennettiin tai kunnostettiin yhteensä 48 kosteikkoa, joiden yhteispinta-ala on lähes 340 hehtaaria.

Kosteikko-oppaassa on hyödynnetty hankkeen mallikosteikkoverkoston rakentamisessa saatuja oppeja ja kokemuksia. Siinä esitellään useamman mallikosteikon kautta kosteikkojen rakennusprosesseja, hoitoa ja mahdollisia korjaustoimenpiteitä. Näyttävät ennen ja jälkeen valokuvat mallikosteikoista valottavat hyvin kosteikkojen vaikutusta maisemarakenteeseen. Oppaassa on lisäksi paljon havainnollistavia kuvia rakennustöistä sekä piirroksia.

Opas keskittyy hoidon tarpeessa oleviin ”arkikosteikkoihin”, joita löytyy lähes jokaisesta Suomen maaseutukylästä. Lisäksi oppaassa tuodaan esille kosteikkojen merkitys vesiensuojelun, riistan elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Kosteikko-opas on sähköisenä kosteikko.fi-sivuilla, ja vuoden vaihteen jälkeen sitä voi tilata painettuna Suomen riistakeskuksen verkkokauppasta.

Kosteikko-opas (slideshare)

kauppa.riista.fi