LIFE: Kosteikkojen hoitoa karjalla ja lampailla

Härmälän kosteikon lammaslaidunnus alkoi 13.6.2014, kuva Mikko Koho pienennetty

Sauvon Härmälän kosteikolle lampaat saapuivat 13.6.2015. Kuva Mikko Koho

Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeen mallikosteikoilla työ ei pääty siihen, kun kosteikko on rakennettu tai kunnostettu. Sama tilanne on kaikkien muidenkin toteuttamilla kohteilla. Kosteikko tarvitsee hoitamista!

Neljällä mallikosteikolla hoitajiksi on otettu karjaa ja lampaita. Mustasaaren Boträsketillä ja Sauvon Härmälässä on lampaita, Hämeenlinnan Vitikankorvessa Hereford-emolehmiä ja Raaseporin Isoahteella ylämaankarjaa. Eläinten käyttö laidunnuksessa on ollut kosteikkojen omistajien oma idea ja toteutus, mikä on hieno asia. Boträsketillä lammasaitumen perusti kosteikon vieressä asuva henkilö – kosteikosta voi hyötyä monella tavalla.

Eläimet ovat ahkeria puurtajia ja ne pitävät lähimaiseman hyvässä kunnossa, jos eläinten määrä suhteessa laidunnettavaan alaan on sopiva. Vesilinnut ja muut kosteikkojen linnut sekä laiduntavat eläimet ovat sulassa sovussa keskenään, jolloin laidunnuskin voidaan aloittaa jo alkukesällä kasvillisuuden ollessa vielä sopivaa eläimille.

Kannustamme kosteikkojen hoitajia ympäri Suomen harkitsemaan voisiko heidänkin kosteikolla olla eläimet hoitamassa kasvillisuutta ja pitämässä pensaikkoa sopivan matalana.