LIFE: Mallikosteikkojen toteutustilanne 12.01.2015

Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa on tarkoitus rakentaa tai kunnostaa yhteensä 48 mallikosteikkokohdetta eri puolille Suomea. Valmiita kosteikkoja on tällä hetkellä 43. Myös Sonkajärven Pilvisuon kosteikon rakentamistyöt on saatu päätökseen, mutta kohteelle ei ole vielä nostettu vettä. Isonkyrön Tursonnevalla kunnostustoimenpiteitä jatketaan vielä ensi kevään aikana poistamalla kohteelta puustoa sekä lisäämällä avoveden määrää.

Toistaiseksi toteuttamattomista kosteikkohankkeista vesilupakäsittelyssä ovat Suomussalmen Latvalammen, Simon Iso Kivijärven sekä Pelkosenniemen Aapajärven kosteikkokohteet. Aluehallintovirasto on antanut myönteisen lupapäätöksen Aapajärven vedennostohankkeesta mutta päätökseen liittyvän valitusajan vuoksi suunniteltuja kunnostustoimenpiteitä ei voida aloittaa ennen tammikuun loppua.

 

TURSONNEVA wetland Finland Isokyrö, eteläisin allas länsipää, kuva Juha Siekkinen 14.4.2014

Tursonneva on Isonkyrön entinen jätevesien lammikkopuhdistamo. Keväällä 2014 osalla alueesta poistettiin kelluvaa sammalikkoa ja muuta vesikasvillisuutta. Kevättalvella 2015 alueen kunnostusta jatketaan poistamalla lisää puustoa avoimuuden ja kaivinkoneen työskentelyedellytysten parantamiseksi. Kuva: Juha Siekkinen, 14.4.2014.