Muut: Maailman kosteikkopäivää vietetään 2.2.2015

Maailman kosteikkopäivä (World Wetlands Day) muistuttaa jälleen kosteikkojen suojelun merkityksestä. Kosteikkopäivää vietetään 2.2.2015 Ramsar -kosteikkosopimuksen allekirjoituksen vuosipäivänä. Ramsarissa Iranissa vuonna 1971 allekirjoitetun sopimuksen päämääränä on turvata ja suojella kosteikkoja sekä edistää niiden kestävää käyttöä maailmanlaajuisesti. Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hanke edistää työllään kosteikkojen rakentamista ja kunnostamista alueen maanomistajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kanna sinäkin oma kortesi kosteikkoluonnon hyväksi!

Lue lisää maailman kosteikkopäivästä:

www.worldwetlandsday.org/en

Lammenneva_wetland_eastern_site_Siikalatva_Finland_photo_Juha_Siekkinen_1.7.2014 PIENENNETTY

Tavi, Anas crecca teal, Lammenneva wetland Finland, LIFE Return of Rural Wetlands, photo Juha Siekkinen 1.7.2014  Liro, Tringa glaerola, The wood sandpiper, Lammenneva wetland Finland, LIFE Return of Rural Wetlands, photo Juha Siekkinen 1.7.2014  Keltavästäräkki, Motacilla flava, The western yellow wagtail, Lammenneva wetland Finland, LIFE Return of Rural Wetlands, photo Juha Siekkinen 1.7.2014

Rakennetut ja kunnostetut kosteikot lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeen Siikalatvan Lammennevan kosteikko rakennettiin ojitetulle suolle nostamalla vettä kuivuneille rimpialueille. Suokunnostuksen jälkeen alueella viihtyvät ainakin tavipoikueet ja suolinnuista mm. liro ja keltavästäräkki. Kuvat: Juha Siekkinen, 01.07.2014.