Riistataloudellinen kosteikkostrategia valmistui

Uudessa kosteikkostrategiassa kuvataan, kuinka maa- ja metsätalousministeriö ja sen alainen riistahallinto hoitavat metsästettävien vesilintukantojen elinympäristöjä. Rehevöityminen ja umpeenkasvu yksipuolistavat kasvillisuutta ja linnustoa.

Lue tiedote ja blogikirjoitus strategiasta