Muut + Life: Seminaari ravinnehuuhtoumista Hämeenlinnassa

Tervetuloa Valuma-alueiden ravinnehuuhtoumat hallintaan -seminaariin keskiviikkona 4. kesäkuuta Hämeenlinnaan.

Hämeen ammattikorkeakoulun OPET-hanke ja täydennyskoulutus haluavat kiinnittää huomiota vesiensuojelun suunnitteluosaamiseen ja samalla kartoittaa suunnittelijoiden koulutustarvetta järjestämällä ilmaisen seminaarin asian tiimoilta. Tilaisuus sopii erityisesti ojitusten ja valuma-aluekunnostusten suunnittelijoille ja suunnittelusta kiinnostuneille, suunnitelmien tilaajille sekä urakoitsijoille. 

Maa- ja metsätalouden valumavesien hallinta voidaan toteuttaa luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmiä hyödyntäen, jolloin luonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu voidaan paremmin ottaa huomioon. Ammattitaitoinen suunnittelu helpottaa mahdollista lupakäsittelyä, takaa vesiensuojelurakenteiden toimivuuden sekä säästää toteutuskustannuksissa.

Tilaisuudessa ovat mukana Suomen riistakeskuksesta Mikko Alhainen ja Timo Niemelä, jotka kertovat Vitikankorven kosteikon suunnittelusta ja toteutuksesta. Kosteikolla käydään päivän aikana myös maastoretkellä.

Seminaarin esite ja ilmoittautuminen