Muut: Helsingissä kosteikkolinnusto monipuolistunut

Helsingin Vanhankaupungin pesimälinnusto on monipuolistunut selvästi viimeisten 20 vuoden aikana. Laidunnus, niitto ja hoitoniityt ovat lisänneet pesimälinnustoa. Ne ovat erittäin merkittäviä myös muuttavien kosteikkolintujen levähdys- ja ruokailupaikkoina.

Lue lisää Helsingin kaupungin tiedotteesta 30.1.2014