Muut: Uutta materiaalia luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta

OPET-hankkeen tavoitteet ja toteutus – Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

OPET – Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hankkeen tavoitteena on edistää luonnonmukaisten peruskunnostusmenetelmien käyttöä maa- ja metsätalousalueiden ojien kunnossapidossa. Ojien luonnonmukaisella peruskunnostuksella parannetaan peltojen ja talousmetsien kuivatusta ottaen huomioon ympäristön- ja vesiensuojelun näkökulmat. OPET-hanke myös pilotoi 1.1.2012 uudistuneen vesilainsäädännön vaikutuksia ojitukseen ja ojien kunnossapitoon. Hanke toteutetaan 1.1.2012–30.4.2014 välisenä aikana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 rahoituksella. Rahoituksen on myöntänyt Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Linkki OPET -hankkeen sivustolle tästä.


Ojat kuntoon luonnonmukaisin menetelmin -julkaisu

Ojat kuntoon luonnonmukaisin menetelmin -oppaassa kerrotaan ojitushankkeen toteutuksesta sekä esitellään luonnonmukaisia menetelmiä maa- ja metsätalouden ojituksiin ja ojien kunnostamiseen.

Opas on saatavilla ilmaisena e-kirjana HAMKin verkkokaupasta tästä linkistä.


Video: Luonnonmukaisia menetelmiä maankuivatukseen

Video ja esitellyt kunnostukset on tehty osana Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanketta, joka on toteutettu Hämeen ELY-keskuksen myöntämällä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 rahoituksella.

Linkki youtube -videolle tästä.