Life ja Lumako: Retki Pohjois-Hämeen kosteikoille

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kosteikkojen rakentaminen, hoito ja ylläpito, luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutus

Kosteikkoretki II perjantaina 25.10.2013

Kohteet:

Virrat, Perräinen

  • patoamalla entiseen niittynotkoon perustettu noin 2,5 – 3 hehtaarin laajuinen kosteikko

Ruovesi, Kulmala

  • patoamisen ja kaivun yhdistelmänä perustettu noin 1,3 hehtaarin laajuinen peltokosteikko

Lähtö ja paluu:

Seinäjoki, Rastaantaival 2

Lähtö kello 8.00, reitti ilmoittautuneiden mukaan, paluu noin kello 16.00

Ohjelma:

Retkipäivän/kohteiden yhteinen asialista, teemoja käsitellään ajankäytön sallimissa rajoissa:

  • hankkeen taustat, rahoitus, tavoitteet ja maanomistajalähtöinen toimintamalli
  • kohteiden suunnittelun ja rakentamisen lähtökohdat, maankäytölliset rajoitteet jne.
  • kohteiden suunnitteluprosessi ja kosteikkorakentamisen lupa-asiat
  • kosteikkojen rakentamisen erityistavoitteet: kokonaisvaltainen luonnonhoito: vesilinnut, muut lajistovaikutukset, elinympäristöt esim. vaihettumisvyöhykkeet / muut hyödyt: vesiensuojelu, tulvasuojelu, virkistyskäyttö, maisema
  • kohteiden rakentamisen tekniset yksityiskohdat: patopenger, patokaivo, pohjakynnys, kalusto, kaivutekniikka, materiaalit, kosteikkoalueen muotoilut yms.
  • kohteiden rakentamiseen liittyneet vaikeudet, epäonnistumiset ja niihin johtaneet syyt – mitä olisi pitänyt tehdä toisin…
  • kosteikkojen jatkohoito: vedenkorkeuden säätely, kosteikon tyhjentäminen, puuston ja kosteikon kasvillisuuden hoito, pienpetopyynti jne.
  • monimuotoisuusvaikutusten seuranta

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Jyrki Ilves, suunnittelija, Sedu Aikuiskoulutus & Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke LUMAKO
jyrki.ilves@sedu.fi, +358 40 6807149

Kouluttaja:

Timo Niemelä, riistasuunnittelija, Kotiseutukosteikko Life+, Suomen riistakeskus
timo.niemela@riista.fi, +358 29 431 2402

Mukana retken järjestelyissä myös riistasuunnittelija Marko Mikkola, riistapäällikkö Jani Körhämö ja riistasuunnittelija Otto Hölli Suomen riistakeskuksesta

Retki Pohjois-Hämeen kosteikoille 25.10.2013