Pohjoismainen kosteikkopäivä 2.9.2013

Tule tutustumaan kosteikkoihin!

Maailman kosteikkopäivä (World Wetlands Day) muistuttaa lähikosteikkojen suojelun merkityksestä. Pohjoismaissa kosteikkopäivää vietetään maanantaina 2.9.2013.

Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life -hanke kannustaa maanomistajia ympäri Suomen perustamaan ja kunnostamaan kosteikkoja. Kosteikon perustamisella on konkreettista vaikutusta lähiluonnolle, sillä kosteikot vähentävät maatalouden ravinteiden virtaamista järviin, suojaavat tulvilta, tuovat elinympäristöjä vesilinnuille ja muutenkin lisäävät lähiluonnon monimuotoisuutta.

Kosteikot on luokiteltu maailman uhanalaisimmaksi ekosysteemiksi. Suomella on tärkeä kansainvälinen rooli kosteikkoluonnon suojelussa, koska merkittävä osa Euroopan vesilinnuista pesii maassamme. Monimuotoisessa kosteikkoympäristössä viihtyy myös valtava määrä muuta lajistoa. Lisäksi palautetut kosteikkoalueet ovat mainioita virkistyskäyttökohteita.

Maanantaina opastuksia mallikosteikoilla

Suomen riistakeskuksen hankkeessa on perustettu tai kunnostettu valmiiksi eri puolille Suomea yhteensä 33 esimerkkikohdetta yhteispinta-alaltaan yli 200 hehtaaria. Kosteikkopäivän kunniaksi osaan näistä voi tutusta riistakeskuksen oppaan kanssa.

Päivän tarkoituksena on tutustuttaa ihmisiä oman alueensa kosteikkoluontoon, kertoa kosteikkojen merkityksestä ja ainutlaatuisuudesta sekä opastaa kosteikon rakentamistapoihin. Tervetuloa!

 

Katso myös Metsähallituksen tiedote kosteikkopäivästä