Muut: RKTL Vesilinnut vuonna 2013 – runsaus ja poikastuotto

RKTL on organisoinut poikuelaskennat vuodesta 1989 alkaen. Tänä kesänä saatiin poikuelasken­tatulokset kaikkiaan 344 paikalta sisältäen 48 Kotiseutukosteikko Life+ -paikkaa. (RKTL)

Riistataloudellisesti merkittävimmän vesilintumme, sinisorsan, pesimäkannassa ei ole tapahtunut oleellista muutosta viime vuodesta. Sinisorsan kanta on pysynyt melko vakaana viimeisen kymmenen vuoden aikana. Koko jakson aikana kanta on kuitenkin runsastunut. Tavin indeksi kasvoi hieman viime vuodesta, mutta vuodesta 2006 alkaneen taantuman jäljiltä indeksi jää noin 15 prosenttia pitkäaikaiskes­kiarvon alapuolelle. Haapanan kokonaiskanta on taantunut 1980-luvulta lähtien, ja indeksin mukaan kanta on nyt yli 40 prosenttia koko jakson keskiarvokantaa pienempi. (RKTL)

Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Telkkä on merkittävin eurooppalainen Suomessa lisääntyvä kolopesijä.  Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Lue lisää RKTL:n sivuilta: Vesilintujen vuonna 2013 – runsaus ja poikastuotto.