Yleisötilaisuuksia Porvoonjoen valuma-alueen kosteikoista

Porvoonjoen valuma-alueella toteutetaan tänä kesänä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittama monivaikutteisia kosteikkoja kartoittava yleissuunnitelma. Hankkeen tavoitteena on ohjata ja tehostaa maatalousympäristön hoitoa sekä kannustaa maanomistajia perustamaan ja hoitamaan monivaikutteisia kosteikkoja maillaan. Tämän lisäksi yleissuunnittelun tavoitteena on lisätä maanomistajien kiinnostusta maatalouden ei-tuotannollisten investointitukien sekä ympäristötuen erityistukien hyödyntämiseen kohteiden toteutuksen ja hoidon kannustimena.

Suunnittelualue käsittää osia Orimattilan ja Lahden kaupungeista sekä Nastolan, Hollolan ja Kärkölän kunnista. Hanke toteutetaan yhteistyössä alueen maanomistajien, kuntien maaseutu- ja ympäristöosastojen, MTK-Hämeen, MTK Uusimaan sekä ProAgrian kanssa.

Yleissuunnitelman laatimisesta pidetään yleisötilaisuudet keskiviikkona 3.7.2013 klo 18.30-21.00 Herralan seurojentalolla (os. Keskustie 1, 16500 Herrala) ja 4.7.2013 klo 18.30-21.00 Orimattilan valtuustosalissa (os. Orionaukio 2, 16300 Orimattila). Tilaisuuksissa esitellään suunnitteluhanketta. Lisäksi Suomen riistakeskus kertoo Kotiseutukosteikko Life -hankkeen kokemuksista. Maanomistajilta toivotaan tilaisuuksiin ehdotuksia mahdollisiksi kosteikkokohteiksi.

Yleisötilaisuuksien ohjelma

Kesän aikana tehdään maastokartoitukset mahdollisilla monivaikutteisilla kosteikkokohteilla. Käynnit pyritään järjestämään niin, että maanomistajilla olisi mahdollista olla katselmuksessa mukana.

Luonnoskartat tulevat syksyllä nähtäviksi ja kaikkien asiasta kiinnostuneiden kommentoitavaksi suunnittelualueen kunnanvirastoihin. Hankkeen lopuksi kertynyt paikkatieto kootaan yhteen julkaistavaa loppuraporttia varten. Vastaavanlaisia yleissuunnitelmia on laadittu aiemmin Hämeen ELY-keskuksen toimialueella mm. Forssan seudulla sekä Teuronjoen ja Puujoen alueella.