Video luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta

RaHa-hankkeen video luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta kertoo havainnollisesti menetelmän käytännön toteutuksesta ja vaikutuksista peltojen kuivatustilaan ja luonnon monimuotoisuudelle. Luonnonmukaisen peruskuivatuksen yleistymisellä on suuri merkitys myös riistalajien näkökulmasta. Maatalousympäristön vesilinnut sekä peltopyy hyötyvät tulvatasanteista ja ojamouman monimuotoisuudesta.

Katso video